Semirigid och flexibel ureteroskopi

maj24-252019
| Örebro

Semirigid och flexibel ureteroskopi

Vi inbjuder till en tvådagarskurs i endourologisk instrumentering i de övre urinvägarna. Kursen innehåller praktisk träning av semirigid samt flexibel ureteroskopi och laserlitotripsi.

All instrumentering sker på modeller men i riktig operationsmiljö på Universitetssjukhusets operationssalar i O-huset 3:e våningen.
Deltagarna tränar under handledning av en endourolog samt en endourologsjuksköterska. Träningen sker i grupper med tre deltagare i varje grupp.

Kursen vänder sig i första hand till blivande urologer (ST-läkare), med viss vana av transuretral instrumentering, samt nyblivna urologspecialister.

Mer info och anmälan (pdf)