Program ST-dag urologi

mar162018

Program ST-dag urologi

Tema yttre genitalia, delmål c10

Panel:

Mats Hedlund, Aleris Nacka

Einar Brekkan, UAS Uppsala

Mats Steinholtz Ahlberg, UAS Uppsala

Malin Nyberg-Isacsson, Södersjukhuset

Johan Heinius, UAS Uppsala

Deltagare:

Max antal 20 st. Kostnadsfritt för ST-läkare.

Plats:

Danderyds Sjukhus, dagkirurgiska operationsavdelningen med videolänk till föreläsningssal

Tid:

20180316 kl. 8.30-15

Program:

8.30-9.00          Einar Brekkan föreläser om Peyronies sjukdom medan patient förbereds

9.00-9.30          Liveoperation Peyronie med operatörer Mats Steinholtz Ahlberg och Mats Hedlund

9.30- 10.15      Malin Nyberg-Isacsson: Elektiv kirurgi i skrotum och penis.

10.15-10.30    kaffepaus

10.30-11.15    Liveoperation hydrocele med operatör Mats Hedlund

11:15-12:00    Johan Heinius: Hypospadi hos vuxenklientelet

12:00-13:00    Lunch

13.00-14:30    Mats Hedlund: Akuta sjukdomstillstånd i skrotum och penis

14.30-15:00    ST-läkarnas inskickade fall diskuteras och avslutande frågestund med panelen

15.00                   Kaffe och avslut

Anmälan:

Till truls.gardmark@sll.se senast 20180131

Övrigt:

Till falldiskussionen uppmanas deltagarna att i förväg skicka mail med fallbeskrivningar.
Adress: truls.gardmark@sll.se