Praktisk kurs i endourologi 3-4 mars 2017

mar3-42017

Praktisk kurs i endourologi 3-4 mars 2017

Semirigid och flexibel ureteroskopi
Universitetssjukhuset
Örebro

Vi inbjuder till en tvådagarskurs i endourologisk instrumentering i de övre urinvägarna. Kursen innehåller praktisk träning av semirigid samt flexibel ureteroskopi och laserlithotripsi.
Läs mer här (pdf)