KUB-kurs akut kirurgi

dec6-82017
| Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

KUB-kurs akut kirurgi

Kursansvarig: Folke Hammarqvist, folke.hammarqvist@sll.se

Kurssekreterare: Pernilla Adolfsson, pernilla.adolfsson@sll.se

Kursavg: 5 800 kr exkl moms

Kursinnehåll: Kursen äger rum 6 – 8 december 2017. Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, beslutsfattande samt radiologisk diagnostik. Kursens inriktning är diagnostik med fokus på handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulcus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, akut proktologi, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen. Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall.

Kursen riktar sig till ST-läkare under det första året av specialistutbildning.

Föreläsare: (preliminärt) Folke Hammarqvist, kirurg. Rebecka Hultgren, kärlkirurg. Åsa Edsander Nord, plastikkirurg. Kolbrun Palsdottir, gynekolog. Lars Henningsohn, urolog. Anna Svenningsson, barnkirurg. Jimmy Bäckman, radiolog

Länk till mer info och anmälan