Kalmarunionen 2018

aug27-302018
| Kalmar

Kalmarunionen 2018

Kalmarunionen är ett forum där blivande och varande urologer samt företrädare för industrin årligen möts för att lära, diskutera och utbyta erfarenheter kring vardagsurologin, med fokus på prostatas sjukdomar.
Kalmarunionen arrangeras i samarbete med SUF och BUS.

Sista anmälningsdag är den 20 april 2018

Läs mer på Kalmarunionens hemsida