BUS höstmöte

okt42017
| Göteborg

BUS höstmöte

BUS utbildningsprogram i samband med urologidagarna Göteborg, 4:e okt kl 09-12
Lokalen J2

Avgift: 500kr

Tema: Andrologi och mannens hormonella liv.

Program
09-09:10 Introduktion och presentation
09:10- 10:30 Andrologi och mannens hormonella liv (Stefan Arver)
10:30-11:00 Fika
11:00-11:45 Andrologi och mannens hormonella liv (Stefan Arver)
11:45-12:00 Rapport från SUF utbildningsutskottet

 

Sista dag för ansökan 23/9