Bakjoursskola urologi 2019

nov7-82019
| Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bakjoursskola urologi 2019

Målgrupp: Specialister i urologi som står i begrepp att börja som bakjour eller som nyligen börjat fungera som sådan. Även mer seniora urologer med erfarenhet av bakjoursarbete som önskar  uppdatera sina kunskaper är välkomna i mån av plats.
Eftersom deltagarantalet är begränsat till 20 kommer besked om vilka som blir antagna att skickas ut snarast efter 1 september 2019. Deltagarna skall därefter skicka in ett lämpligt patientfall och kursledningen kommer sedan att välja ut ett antal av dessa för presentation under kursen.

Läs mer här (pdf)