23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

apr28-292022
| Rusthållargården, Arild

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

SUF och SFUO inbjuder till
23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
Urinblåsecancer & Peniscancer 28 – 29 april 2022

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 23:e Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2022 med fokus på Urinblåsecancer & Peniscancer. Övergripande tema blir att diskutera nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Läs mer här