21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

apr19-202018
| Rusthållargården, Arild

21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Inbjudan till vetenskapligt möte
SUF och SFUO inbjuder till

21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
Njurcancer & Peniscancer
19 – 20 april 2018
Rusthållargården, Arild

Läs mer på Cancerakademins hemsida