Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket

Läs mer

Kategorier