Bactiguard stipendium inom området urologiska infektioner

Bactiguardstipendiet på 10 000 kr delas ut på Urologidagarna, till den specialistläkare eller ST-läkare i Urologi som har presenterat det bästa abstraktet, med högst vetenskaplig kvalitet, inom området urologiska infektioner. I det fall flera abstrakt av hög kvalitet presenteras, kommer Svensk Urologisk Förenings styrelse att nominera de två bästa, varvid sponsorn utser vinnaren. Priset presenteras av sponsorn, Bactiguard AB, i samband med övrig prisutdelning i slutet av kongressen.

www.bactiguard.se