Enkät riktad till ST-läkare i syfte att kartlägga kursbehov

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig till ST-läkare, i syfte att kartlägga ST-läkares behov av kurser inom olika ämnesområden utifrån ST-läkarnas individuella utbildningsprogram. Kartläggningen kommer att bidra till ett ST-läkarperspektiv på Socialstyrelsens framtida bedömning av vilka typer av kurser som ska upphandlas. ST-läkarna får på detta sätt möjlighet att vara med och påverka framtida kursutbud.
Enkäten vänder sig till ST-läkare som för närvarande genomför sin specialiseringstjänstgöring.Enkäten tar omkring 20 minuter att besvara och vissa frågor kräver att du har ditt individuella utbildningsprogram nära till hands. Det är frivilligt att svara på enkäten och svaren hanteras helt anonymt.
Som ST-läkare har du nu möjlighet att påverka framtida kursutbud, så ta gärna chansen och svara på enkäten för att göra din röst hörd!
Enkäten finns publicerad på Socialstyrelsens hemsida under oktober månad, sista svarsdatum är 2 november 2014.
Klicka här för att komma till enkäten
Kategorier