BUS Vårmöte 2020

BUS bjuder in till vårmöte den 28:e-29:e Maj. Platsen i år är i soliga Malmö. Temat är C10/C11.
Anmälningsflik kommer inom kort när vi har gjort klart kostnaderna och kan erbjuda ett pris.
Viktigt att komma ihåg att BUS även har sitt årsmöte under vårmötet så vill man vara med och påverka BUS framtid är det bra att vara med.

Kategorier