BUS Vårmöte 2018

Funktionell Urologi – från teori till praktik

Nu är det snart dags för BUS årliga vårmöte. Under vårmötet träffas blivande urologer från hela Sverige. Utöver årsmötet erbjuder BUS en kurs i funktionell urologi, se nedan för mer information och kursprogram. Kursen och årsmötet hålls som vanligt under tvåhalvdagar från lunch till lunch, i år den 24-25 maj i Göteborg. Nytt för i år är att vi bokat boende som ingår i kursavgiften. På kvällen samlas vi för kursmiddag samt en gemensam social aktivitet. Alla urologer under utbildning är välkomna, såväl ST-läkare som vikarierande inför ST. Välkommen!

Anmälan (stängd, anmälningstiden har gått ut)

Funktionell Urologi – från teori till praktik
Urologi handlar om mer än att ställa rätt diagnos med hjälp av rätt utredningspaket. För att kunna hjälpa patienten krävs gedigna kunskaper i urinvägarnas anatomi, fysiologi, neurologi och inte minst embryologi. Därutöver krävs insikt i patientens sociala situation, kognitiva funktion och stämningsläge. Under kursen diskuteras hur vi tar reda på vad som är patientens problem och hur vi eventuellt kan lösa det. Hur tillämpar vi våra grundläggande medicinska kunskaper och insikt i patientens situation, när han/hon sitter framför oss? Vilka undersökningar kan hjälpa oss att analysera problemen och öka förståelsen hos patienten, anhöriga och andra vårdare? På vilket sätt kan urodynamiska, radiologiska och nuklearmedicinska metoder hjälpa oss?
Under dag ett föreläser Dr Yr Logadottir och professor emeritus Magnus Fall.
Dag två föreläser uroterapeuterna Marianne Fehrling och Anna Martinson De Cardenas. Tillsammans med Magnus Fall håller de också en cystometriworkshop där vi tränar på att tolka cystometrikurvor, miktionsanamnes och miktionslistor.

Översiktligt program

24 maj klockan 13 till 16.30
Magnus Fall, Ýr Logadóttir.
1. Vad är funktion?
2. Patienten med problem versus problempatienten.
3. Anatomi och embryologi (Yr Logadottir).
4. Fysiologi och neurologi (Magnus Fall).
5. Vägledande undersökningar: miktionslistor, tidsmiktion, avbildande undersökningar, lab. mm. (Yr Logadottir)
6. Urodynamiska tekniker: cystometri, avkylningstest, EMG, UPP (Magnus Fall)

25 maj klockan 9 till 12.00
Magnus Fall, Ýr Logadóttir, Marianne Ferhling, Anna Martinsson.
1. Genomgång av cystometrier, hur tolkar man och vad kan man förvänta sig att få ut av dessa undersökningar?
2. Vilka andra undersökningar kan vara av värde?


Deltagare erhåller kursintyg för delmål C9 – Funktionell Urologi.

Kurslokal: Hotel Waterfront konferens, Klippan 1, Göteborg


Vårmötet sponsras av: