Årets Urologidagar inställda

Bästa SUF medlemmar

Tyvärr måste vi i SUFs styrelse meddela att årets Urologidagar som skulle gått av stapeln i Örebro den 30/9-2/10 blir inställda. Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, har ritat om vården i Sverige och mycket av vårdens resurser har under våren behövt omfördelas för att ta hand om patienter med covid-19 samtidigt som en mängd olika åtgärder har genomförts för att minska smittspridningen. Mycket annan vård har köställts, även inom urologin. Behandling av njursten och BPH har nedprioriterats ytterligare men det har även skett en minskning i diagnostiken av prostatacancer på inrådan från RCC. Det råder stor osäkerhet kring hur spridningen av viruset kommer att fortgå och när vi kan väntas se en betydande minskning av antalet patienter med covid-19. Det samma gäller kring när restriktionerna för folksamlingar över 50 personer och resor inom Sverige kan komma att lätta. Således ser vi ingen annan lösning än att ställa in årets Urologidagar. Vi har även bestämt att inte försöka göra ett kortare digitalt möte då vi tror att de flesta av oss kommer att vara upptagna att under hösten ta hand om den kö av urologiska patienter som för närvarande byggs upp på flera håll i landet.

Beslutet har tagits gemensamt med årets arrangörer i Örebro och med RSU. Vi kommer däremot att hålla vårt årsmöte den 1:a oktober kl 15:00. Årsmötet kommer att hållas digitalt och mer information kring detta kommer i början av hösten, men se till att boka tiden redan nu i era kalendrar. Urologidagarna återkommer 2021 och då i Örebro, allt deras fina planeringsarbete ska inte vara förgäves, och 2022 beger vi oss till Malmö. Lika bra att ni bokar upp det också redan nu.

Mvh
SUFs styrelse

Kategorier