Anmälan BUS Vårmöte 2018

Glöm inte att betalningen ska vara oss tillhanda senast den 10/5. Betalning sker genom att 2000 kr inbetalas till plusgiro 435 86 09-8. Ange namn.
Avanmälan är kostnadsfri före den 24/4.