21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Inbjudan till vetenskapligt möte
SUF och SFUO inbjuder till

21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Njurcancer & Peniscancer
19 – 20 april 2018
Rusthållargården, Arild

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 21:a Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2018 med fokus på: Njurcancer & Peniscancer. Övergripande tema blir att diskutera i relation nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data. För att se program, klicka här

Från och med 2015 tillämpas nya LIF-avtalet fullt ut, och den så kallade 50/50 regeln har försvunnit. Detta medför att vi tar ut en kursavgift om 3.500 kr som tidigare, vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på njurcancer & peniscancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Anmäl dig här;
Klicka här om du är kursdeltagare/samarbetspartner

Om ni har några frågor går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se
tel 090-785 28 57 eller Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se

Sista anmälningsdag 25 mars 2018

För kursledningen
Ola Bratt – Kursansvarig        Jon Kindblom – Kursansvarig

För SUF
Amir Sherif
Ordf

För SFUO
Camilla Thellenberg-Karlsson
Ordf

Arrangör:
SUF och SFUO i samverkan med Cancerakademi Norr

21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer genomförs med stöd från:
Amgen, Bayer AB, Novartis AB samt Sanofi

Kategorier