Kurser ST/SK

Vad är en kurs:
Socialstyrelsen definierar kurs på:
”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”.
Läs mer

Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

Jan-Feb31-22018
| Stockholm

Kliniskt tillämpad urodynamik

Sista ansökningsdag 19 Nov, 2017 Läs mer om kursen här