Styrelsen

Amir Sherif

Ordförande
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

Magnus Wijkström

Vice ordförande
Urologiska kliniken
Södersjukhuset
11883 Stockholm

Pernilla Sundqvist

Kassör
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Henrik Kjölhede

Vetenskaplig sekreterare
Kirurgkliniken
Centrallasarettet
351 85 Växjö

Firas Tarish

Facklig sekreterare
Urologkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Kerstin Åslund

Ledamot utbildningsutskottet
Urologiska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Anne Sörenby

Ledamot
Urologiska Kliniken
Jan Waldenströms gata 5
Skånes Universitetssjukhus
214 28 Malmö

Bo Sjögren

SPUF
Specialistmottagningen
Västerås

Marwan Shareef

Representant BUS
Urologkliniken
Västerås sjukhus