Styrelsen

Amir Sherif

Ordförande
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

Anne Sörenby

Vice ordförande
Urologiska Kliniken
Jan Waldenströms gata 5
Skånes Universitetssjukhus
214 28 Malmö

Magnus Wijkström

Kassör
Urologiska kliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Johan Styrke

Vetenskaplig sekreterare
Sundsvall

Firas Tarish

Facklig sekreterare
Urologkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Marianna Hrebenyuk

Ledamot utbildningsutskottet
Specialistläkare i Urologi
PO Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Bo Sjögren

Ledamot/ Representant SPUF
Specialistmottagningen
Västerås

Adjungerade ledamöter i styrelsen för Svensk Urologisk Förening

Johan Rubenson

Representant BUS
Urologkliniken
Sahlgrenska US, Göteborg

Lars Henningsohn

Chefredaktör för Svensk Urologi

Övriga

Mari Lindström

Ordförandesekreterare
Urologiska kliniken/Kirurgcentrum
Norrlands US, Umeå