Styrelsen

Lotta Renström Koskela

Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset

Anne Sörenby

Vice ordförande
Urologiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus

Magnus Wijkström

Kassör
Urologiska kliniken
Södersjukhuset

Johan Styrke

Vetenskaplig sekreterare
Kirurgiskt centrum / Urologi
Sundsvalls sjukhus

Firas Tarish

Facklig sekreterare
Urologkliniken
Södersjukhuset

Marianna Hrebenyuk

Ledamot utbildningsutskottet
PO Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Bo Sjögren

Ledamot/ Representant SPUF
Specialistmottagningen
Västerås

Bianca Scholtz

Ledamot
Urologiska kliniken
Skånes US, Malmö

Amir Sherif

Ledamot
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

Maria Hermann

Ledamot
Njur- och testikelcancer
Karolinska Universitetssjukhuset

Thomas Ying

Ledamot
VO Urologi
Sahlgrenska US, Göteborg

Adjungerade

Andreas kercsik

Representant BUS
Urologkliniken
Sahlgrenska US Göteborg

Lars Henningsohn

Adjungerad ledamot/Chefredaktör för Svensk Urologi

Ninni Petersen

Adjungerad ledamot