Styrelsen

Amir Sherif

Ordförande
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

Magnus Wijkström

Vice ordförande
Urologiska kliniken
Södersjukhuset
11883 Stockholm

Pernilla Sundqvist

Kassör
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Johan Styrke

Vetenskaplig sekreterare
Sundsvall

Firas Tarish

Facklig sekreterare
Urologkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Marianna Hrebenyuk

Ledamot utbildningsutskottet
Specialistläkare i Urologi
PO Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Anne Sörenby

Ledamot
Urologiska Kliniken
Jan Waldenströms gata 5
Skånes Universitetssjukhus
214 28 Malmö

Bo Sjögren

SPUF
Specialistmottagningen
Västerås

Adjungerade ledamöter i styrelsen för Svensk Urologisk Förening

Marwan Shareef

Representant BUS
Urologkliniken
Västerås sjukhus

Lars Henningsohn

Chefredaktör för Svensk Urologi