Styrelsen

Amir Sherif

Ordförande
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

0705-22 91 04
amir.m.sherif@gmail.com

Magnus Wijkström

Vice ordförande
Urologiska kliniken
Södersjukhuset
11883 Stockholm
magnus.wijkstrom@sodersjukhuset.se

Pernilla Sundqvist

Skattmästare
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
pernilla.sundqvist@regionorebrolan.se

Henrik Kjölhede

Vetenskaplig sekreterare
Kirurgkliniken
Centrallasarettet
351 85 Växjö
henrik@kjolhede.se

Firas Tarish

Facklig sekreterare
Urologkliniken, Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Telefon: 072-1530887

firas.tarish@gmail.com

Kerstin Åslund

Ledamot & sammakallande i utbildningsutskottet
Urologiska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
kerstin.aslund@lvn.se

Anne Sörenby

Ledamot
Urologiska Kliniken
Jan Waldenströms gata 5
Skånes Universitetssjukhus
214 28 Malmö
anne.sorenby@skane.se

Bo Sjögren

Ledamot/SPUF
Specialistmottagningen
Västerås
bo.sjogren@specialistmottagningen.com

Marwan Shareef

Ledamot/BUS
Urologkliniken
Västerås sjukhus
marwan.shareef@ltv.se