Medlemskap

För medlemskap i SPUF gäller följande:

Att man är läkare med svensk legitimation och innehar specialistkompetens i urologi. Medlem ska vara ansluten till Svensk Urologisk Förening. Medlemsavgiften är 1000 kr per år som insätte på bg 5111-9998 med tydlig information om namn och mailadress.Det är också smidigt för oss om man samtidgt mailar vår kassör Ola Wahlberg på ola.wahlberg@telia.com För mer information kontakta föreningens ordförande Bosse Sjögren bo.sjogren@specialistmottagningen.com

Välkommen som medlem till SPUF!

Svensk Privaturologisk Föreningen är en privatspecialistförening inom Svensk Urologisk Förening, Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningens medlemmar består av specialistläkare verksamma inom urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
Föreningens ändamål är dessutom att befordra urologins utveckling i Sverige, framför allt genom anordnande av sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.