Aktuellt SPUF

Kort rapport från SPUF.

Vi har haft vårt sensommar styrelsemöte på Kärringön med sedvanlig överfart från Klädesholmen med Lasse Grenabos fina Targa(båt); denna gång med spännande sjögång…..

Mötet kom mycket att handla om det prekära och låsta läget i Stockholm gällande vårdval urologi! Det förslag som presenterats av SLL motsvarar efter mycket noggranna uträkningar en 30 %-ig reduktion av intäkterna vilket inte har accepterats av de privata urologerna varför SLL kommer stå utan bulken av öppenvårdsurologi efter årsskiftet. Det senaste skeendet är att SLL nu kommer ge slutenvården i uppdrag att lösa detta enorma åtagande…drygt  55-60 000 årsbesök!! Vi har i styrelsen förmånen att ha mycket god inblick i denna process via vår sekreterare Caroline Elmér som gjorde en mycket saklig men nedslående sammanfattning. Från styrelsens sida har vi haft en medveten låg profil angående mediakontakter men frågan är nu om inte denna perversitet måste delges medborgarna. Om blott något dygn sitter ordf. på SUF:s styrelsemöte och vi kommer då dryfta detta….detta har i viss mån blivit ett nationellt problem.

Vårt årsmöte i Margretetorp har blivit ett ohanterligt uppdrag för vår kassör och kontakter kommer tas med industrin för att finna en praktisk, smidig, transparent lösning. Vi har också lyft frågan angående företagsmedlemskap….dvs privaturologer är ju företagare ….

Beträffande programmet vid nästa årsmöte kommer fokus ligga just företags specifika spörsmål; avtal, garantiavtal, förhandlingar, nationella skeenden, SKL,SPLF…SVF:s konsekvens för privata mottagningar etc. Årsmöte kommer hållas i Margretetorp 4-5/5 2017 och som vanligt kommer agendan skickas ut i god tid….det är långt kvar men tiden flyger, eller hur.

Om blott en månad har vi inom svensk urologi vårt årliga stora möte och SPUF kommer vara aktiva på flera sätt med BUS föreläsning, moderatorsuppdrag och som vanligt kommer vi ha SPUF lunch torsdag 5/10 vid 11:30-ish.Plats meddelas senare via mail!

Bosse Sjögren Ordf SPUF