Senaste Nytt

21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Inbjudan till vetenskapligt möte SUF och SFUO inbjuder i samarbete med Cancerakademin Norr, Amgen, Bayer AB, Novartis AB...

Medlem? Logga in!

Om du är medlem i SUF eller BUS vill vi gärna att du loggar in här för att...

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och...

Abstrakt Urologidagarna 2017

Abstrakts för Urologidagarna finns för nedladdning här.

EBU Online Written Examination

Dear EBU Delegates! We hereby inform you about the upcoming EBU Online Written Examination. This exam is the first...

4 th Nordic course on Reconstruction of the Urinary Tract after Radical Cystectomy

22–23/11, 2017 Helsingfors Venue: Peijas Hospital, Helsinki University Hospital Organizers: Department of Urology, Helsinki University Hospital in co-operation...

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer lite info ang specialistkompetens...

Bactiguard instiftar nytt stipendium för urologer

Bactiguard instiftar tillsammans med SUF ett stipendium om 10 000 kr till stöd för forskning inom området vårdrelaterade...

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på...

Målbeskrivningar 2015

Målbeskrivningar 2015