Styrelsen

Jacob Gillner

Ordförande
Urologisektionen, kirurgkliniken
NU-sjukvården

Anna Landberg

Kassör
Urologiska Kliniken
US Örebro

Emil Järbur

Sekreterare
Urologisektionen, Kirurgkliniken
NU-sjukvården

Alexandru Jula

Representant för ESRU
Alingsås lasarett
Alingsås

Carin Sjöström

Ledamot
Urologi
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Sigrid Ljunggren

Denis Mesinovic

Gabriella Holmqvist