Styrelsen

Andreas Kercsik

Ordförande
Sahlgrenska US
Göteborg

Johan Rubenson

Vice Ordförande
Representant i utbildningsutskottet
Sahlgrenska US
Göteborg

Emil Järbur

Sekreterare
Urologisektionen, Kirurgkliniken
NU-sjukvården

Anna Landberg

Kassör
Urologiska Kliniken
US Örebro

Alexandru Jula

Representant för ESRU
Alingsås lasarett
Alingsås

Emelie Abrahamsson

Representant i NUF
Hallands sjukhus
Varberg

Jacob Gillner

Representant i utbildningsutskottet
Urologisektionen, kirurgkliniken
NU-sjukvården

Carin Sjöström

Ledamot
Urologi
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm