Styrelsen

Marwan Shareef

Ordförande
Hemsidesansvarig
Urologkliniken
Västerås sjukhus

Johan Rubenson

Vice Ordförande
Representant i utbildningsutskottet
Sahlgrenska US
Göteborg

Åsa Oxelbark

Sekreterare
Representant i utbildningsutskottet
Urologiska kliniken
US Örebro

Anna Landberg

Kassör
Urologiska Kliniken
US Örebro

Alexandru Jula

Representant för ESRU
Sahlgrenska US, Göteborg

Andreas Kercsik

Representant för ESRU
Sahlgrenska US, Göteborg

Katarina Tomic

NUF-representant
Urologiska kliniken
Norrlands US, Umeå

Carl-Gustav Arvidson

Ledamot
Urologsektionen
Falu Lasarett

Maria Hermann

Ledamot
Karolinska US, Stockholm

Emil Järbur

Ledamot
Urologmottagningen
Uddevalla Sjukhus