Nyheter

EBU Online Written Examination

Dear EBU Delegates!

We hereby inform you about the upcoming EBU Online Written Examination. This exam is the first of the two parts of the European Board Examinations in Urology. To know more about the European Board Examinations in Urology, kindly click on this link.

Why participate?

This examination will be invaluable for any urologist aspiring to be a “Fellow of the European Board of Urology” (FEBU). Candidates who pass the EBU Online Written Examination and meet the eligibility criteria can apply for the EBU Oral Examination, the second part of the European Board Examinations in Urology.

What will the exam entail?

The EBU Online Written Examination is a web-based exam consisting of 100 MCQs. The questions will cover various urological topics, including basic science.

When and where is the exam organised?

The examination is organised on Friday 17 November 2017 from 14.30 to 16.30 hrs. It istaken at a Pearson VUE secured test centre in Europe.

What are the requirements?
Participation is subject to eligibility. For more information and registration visit the EBU Website. The registration deadline is 1 September 2017!

We would appreciate it when you share this information with potential candidates.

Thank you in advance and best regards!

Wilma Gietman
Executive Director
European Board of Urology
P.O. Box 30016
NL-6803 AA Arnhem
Tel: +31 26 389 08 46
Fax: +31 26 389 08 48
w.gietman@ebu.com
www.ebu.com

 

4 th Nordic course on Reconstruction of the Urinary Tract after Radical Cystectomy

22–23/11, 2017 Helsingfors

Venue:
Peijas Hospital, Helsinki University Hospital

Organizers:
Department of Urology, Helsinki University Hospital in co-operation with NUF working groups.

Preliminary program:
Both course days start at 8.30.
Days include Live surgery with interposed Lectures on urothelial cancer and reconstructive urology.
Course dinner on Wednesday evening.
Final program and further information will be published on the website of the course www.hus.fi/nuf 18.5.

Registration is opened in the web at the same time. Accommodation can be booked through a link in the website. Return transportation from the hotel to Peijas Hospital is complimentary.

On behalf of the organizing committee:
Jukka Sairanen, course manager
Pauliina Vatanen, course coordinator pauliina.vatanen@hus.fi

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi!

Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. Det är möjligt att ni redan vet om , men jag vill komplettera med info o deadlines efter sakkunnigmöte på Socialstyrelsen igår. För er som jag inte känner är jag en av åtta sakkunniga som bedömer specialistansökningar inom det 60-tal specialiteter som nu finns. Jag och en annan sakkunnig som är gynekolog delar på alla de kirurgiska specialiteterna. Vi får också god hjälp av era externa bedömare.

På mötet fick vi  bla info om de ändrade EU-direktiven vad gäller specialistutbildning. Sverige måste följa dessa för att harmonisera med övriga EU och en lagändring i Sverige har genomförts. Den gäller från 160901 och gäller alla som söker dubbelspecialitet, såväl de som gör ST enligt 2008 års föreskrifter och de som gör ST enligt 2015 års föreskrifter. 

En del ST -läkare som planerat enligt föreskrifterna 2008  kommer i kläm. 

Ändringen innebär att för en andra specialistkompetens (i ert fall urologi, kärl, barnkir eller plastik) måste man tjänstgöra minst 2.5 år utöver de fem första åren.  Socialstyrelsen har ju inte haft ett sådant tidsdirektiv tidigare. 

Här är texten från SoS hemsida:

Jag är färdig specialist, men jag vill ansöka om en ytterligare specialistkompetens. Behöver min andra specialiseringstjänstgöring också vara fem år lång?

Ja, formellt sett ska en specialiseringstjänstgöring alltid bestå av fem års tjänstgöring, motsvarande heltid, under handledning. Du har dock vissa möjligheter att få tillgodoräkna dig tidigare genomförd ST. En förutsättning för det är att du uppfyllt samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen för den senare specialiteten.

Från den 1 september 2016 gäller en ny bestämmelse för tillgodoräknande av ST. Den innebär att det sätts ett tak för hur mycket ST som du kan tillgodoräkna dig. Ändringen beror på ett EU-direktiv. Enligt den nya bestämmelsen får du inte tillgodoräkna dig mer än två och ett halvt år av tidigare specialiseringstjänstgöring. Bestämmelsen gäller för alla specialiteter i Sverige och både för dig som gör din ST enligt SOSFS 2015:8 och för dig som gör din ST enligt SOSFS 2008:17.

 

 

 

Bifogar även infobrevet  vi fick igår.

 

 


Det finns inga sätt att kringgå nya reglerna och gäller alltså alla gren-spec till kirurgi enligt 2008 och 2015 års föreskrifter. (urologi, barnkir, kärl och plastik).

Ansökan och ärendet måste vara avgjort o klart och specialistkompetens tilldelad FÖRE 160901 om man ska "slippa" detta. Socialstyrelsen kommer prioritera alla dubbelspecialist- ansökningar som inkommer under juni , juli och augusti . Handläggningstiden är ca en månad om ansökan är komplett.

Det är viktigt att era berörda ST-läkare informeras via era nätverk så att de som kan har möjlighet skicka in sin ansökan snarast. Och om ni redan hade koll på detta-desto bättre!

Med de bästa vårhälsningar!

Lotta Anveden
Överläkare, Studierektor, Kirurgkliniken, Capio St Görans Sjukhus, 112 81 Stockholm
Sakkunnig, Avdelningen för Regler och Behörighet, Socialstyrelsen, Stockholm

Bactiguard instiftar nytt stipendium för urologer

Bactiguard instiftar tillsammans med SUF ett stipendium om 10 000 kr till stöd för forskning inom området vårdrelaterade infektioner. Stipendiet delas ut under en ceremoni på Urologidagarna den 7 oktober 2016. 

Läs mer här

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på ändamål som stiftelsen den senaste åren har stöttat är FEBU-examen och urologiska disputationer. För att få medel för sitt avhandlingsarbete krävs att man skriver en populärvetenskaplig artikel om sina resultat som publiceras i vår tidning Svensk Urologi. För att erhålla medel för FEBU-examen måste hela examen ha avklarats. Kongressresor för att presentera sina forskningsresultat, utvecklingsarbeten och mindre forskningsprojekt har stiftelsen också möjlighet att stötta.

Välkommen med din ansökan!

Svensk Urologisk Förenings Stiftelses styrelse.

Störningar av de nedre urinvägarnas funktioner – State of the Art 2015

SOTA-dukentet är nu uppdaterat och finns tillgängligt på urologi.org.
Dokumentet omfattar bl a inkontinens, prolaps, neurogen blåsrubbning, kongenitala missbildningar och funktionsrubbningar, funktionsstörningar hos äldre, bladder pain syndrome. Det är avsett för undervisning och självstudier för alla intresserade i SUF-sfären.

Läs mer här

Utbildningsboken - uppdaterad maj 2015

Nu ligger den nya uppdaterade versionen av Utbildningsboken ute på hemsidan

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Anslag kommer att utdelas under mars månad 2016.  Tillgängligt belopp för utdelning är 2 500 000 kronor. 

För att komma i fråga för bedömning skall ansökan vara stiftelsen tillhanda senast  den 22 oktober 2015.

Anvisningar för sökande samt ansökningsblanketter kan rekvireras från stiftelsens ordförande, civ.ing. Tomas Kramar, Huvudsta Strand 23C, 171 73 Solna, eller på mailadressen: tomas_kramar@hotmail.com

 

Sidor