Utbildningsboken

 Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015

Läs mer

 

Målbeskrivningar 2015

 

Utbildningsboken (maj 2015)

 

Den gamla utbildningsboken