Kalender: BUS

Nov62017
| Sahlgrenska US, Göteborg

ST-kurs Urologi – Infektion och inflammatoriska tillstånd

Kursen omfattar de kunskaper och färdigheter som krävs för att snabbt och adekvat kunna identifiera och behandla allvarliga…

Kategorier