BUS höstmöte

BUSutbildningsprogram i samband med urologidagarna Göteborg, 4:e okt kl 09-12
Lokalen
J2

Tema: Andrologi och mannens hormonella liv.

 Preliminärt Program
09-09:10 Introduktion och presentation
09:10- 10:30 Andrologi och mannens hormonella liv
10:30-11:00 Fika
11:00-11:45 Andrologi och mannens hormonella liv
11:45-12:00 Rapport från SUF
utbildningsutskottet

 
Ansökan öppnas 01 Juni