Ansökan om forskningsanslag

Ansökan om forskningsanslag görs via nedanstående blankett
Blanketten fylls och skickas till SUF ordförande Amir Sherif: amir.m.sherif@gmail.com

 

Blankett