Aktuellt BUS

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas spe-cialiseringstjänstgöring,

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket

...

Läs mer »

Västerås SPUR 1:a

Urologkliniken i Västerås har fått SPUR 1:a för bästa ST utbildning inom Urologi

Kliniken fick diplom i samband med urologidagarna.

 

...

Läs mer »

Enkät riktad till ST-läkare i syfte att kartlägga kursbehov

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig...

Läs mer »

NUF/NRU kurs i Akut urologi och Trauma

The 2nd Course for Nordic Residents in Urology
Urological emergencies and trauma

...

Läs mer »

Förslaget till ny målbeskrivning

 

Obs: Detta är ett förslag till ny målbeskrivning som är ute på remiss. Ingenting har spikad.

...

Läs mer »

Socialstyrelsen skjuter upp nya ST till våren 2015

Arbetet med nya ST har dragit ut på tiden och förslaget hann inte ut på remiss såsom planerat, remisstiden är därför förlängd och nya ST kommer inte träda i kraft förrän våren 2015. Beskedet kom...

Läs mer »

Uppdatering om nya specialistindelningen

Tyvärr är mycket ännu höljt i dunkel men nedan kan sägas:

  • Urologin kommer att vara en basspecialitet i det nya systemet som träder i kraft 1 januari 2015.
  • ...

    Läs mer »

Info till ST-läkare i Urologi!

 

Utbildningsutskottet vill påminna alla ST-läkare om kursen Barnurologi och uro-nefrologi i Uppsala den 9-12 december 2014. Det finns fortfarande några platser kvar. Se...

Läs mer »

Sidor