• Barnurologi

  Vi välkomnar ST-läkare i urologi och barnkirurgi till två dagars kurs i barnurologi för urologer den 13-14 oktober 2016. Kursen hålls på Östra sjukhuset i Göteborg med schema från 9:00-16:30 under torsdag och fredag.

  OBS! Sista anmälningsdag 5 oktober!

  Läs mer här
 • SK-kurs i urologiska cancersjukdomar

  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge sjukhus 170313-170317. Anmälan senast 10 oktober!

  Kursen ger grundläggande kunskaper om några av vår tids vanligaste cancersjukdomar: prostatacancer, urotelial cancer i urinvägarna, njurcancer, testikelcancer samt peniscancer och riktar sig till läkare under ST-tjänstgöring, framför allt inom specialiteterna urologi och onkologi.

  Information om kursen och anmälan görs via Socialstyrelsen.

  Information och anmälan
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

Senaste nytt

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. Det är möjligt att ni...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Bactiguard instiftar nytt stipendium för urologer

Bactiguard instiftar tillsammans med SUF ett stipendium om 10 000 kr till stöd för forskning inom området vårdrelaterade infektioner. Stipendiet delas ut under en ceremoni på Urologidagarna den 7...

Läs mer »

Nyheter

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på ändamål som stiftelsen den senaste åren har stöttat är FEBU-...

Läs mer »

Nyheter

Kalender

okt 05 2016

Urologidagarna 2016

Läs mer »

Kalender SUF
okt 05 2016

BUS utbildningsprogram under urologidagarna

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin