• Urologidagarna 2017

  4-6 oktober

  Göteborg

  Länk till Urologidagarnas hemsida
 • Duronorr

  DURONORR - ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och landstingen i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland inom urologi.

  Läs mer om Duronorr
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

 

Senaste nytt

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. Det är möjligt att ni...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Bactiguard instiftar nytt stipendium för urologer

Bactiguard instiftar tillsammans med SUF ett stipendium om 10 000 kr till stöd för forskning inom området vårdrelaterade infektioner. Stipendiet delas ut under en ceremoni på Urologidagarna den 7...

Läs mer »

Nyheter

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på ändamål som stiftelsen den senaste åren har stöttat är FEBU-...

Läs mer »

Nyheter

Kalender

apr 24 2017

ST kurs i Funktionella rubbningar och avflödeshinder i nedre urinvägar

Läs mer »

Kalender BUS
apr 25 2017

2nd DUST kurs

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin