• Urologidagarna 2017

  4-6 oktober

  Göteborg

  Länk till Urologidagarnas hemsida
 • Duronorr

  DURONORR - ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och landstingen i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland inom urologi.

  Läs mer om Duronorr
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

BUS höstmöte

 

 

Senaste nytt

Specialistläkare, utbildningstjänst inom Barnurologi

Mer infoSista ansökan 2017-06-28

Läs mer »

Nyheter

4 th Nordic course on Reconstruction of the Urinary Tract after Radical Cystectomy

22–23/11, 2017 Helsingfors Venue:Peijas Hospital, Helsinki University Hospital Organizers:Department of Urology, Helsinki University Hospital in co-operation with NUF working groups. Preliminary...

Läs mer »

Nyheter

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. Det är möjligt att ni...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Kalender

okt 04 2017

Urologidagarna

Läs mer »

Kalender SUF
okt 04 2017

BUS höstmöte

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin